Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Stefański Jan
Jan Kazimierz Stefański
ur. w 1941 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 23/2017

Biogram

Jesienią 1980 r. był współorganizatorem struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy, tj. Łódzkich Zakładach Kinotechnicznych „Prexer” w Łodzi, a następnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w akcji ukrycia dokumentacji związkowej. Kontynuował działalność związkową w podziemiu. Był członkiem Tymczasowego Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Łodzi. Uczestniczył w demonstracjach, drukował i kolportował wydawnictwa TZR NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków