Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pałubicki Jerzy
Jerzy Pałubicki
ur. w 1940 roku w m. Angowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015

Biogram

Jerzy Pałubicki był członkiem NSZZ „Solidarność”. Dnia 10 maja 1982 r. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Załężu k/Rzeszowa za nakłanianie do rozpowszechniania ulotek oraz udzielania instrukcji ich kolportażu. 3 czerwca 1982 r. został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz 2 lata pozbawienia praw publicznych przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Rzeszowie. Przebywał w więzieniu od 10 maja 1982 r. do 22 października 1982 r., po czym decyzją Rady Państwa został warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary.
W 1986 r. pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku w związku z podejrzeniem o wykonywanie i kolportaż nielegalnych pism.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN