Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Buranowski Tadeusz
Tadeusz Buranowski
ur. w 1947 roku w m. Borysław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Był etatowym pracownikiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego przy Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym Zakład nr 2 w Gliwicach. 
Z powodu „reprezentowania wrogiej postawy wobec PRL i ZSRR oraz organizowania i inspirowania akcji protestacyjnych” został internowany. W ośrodkach internowania przebywał w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 23 grudnia 1982 r. - był przetrzymywany w areszcie KW MO w Katowicach, w OśrodkuOdosobnienia Zabrzu-Zaborzu, Nowym Łupkowie, Załężu k. Rzeszowa, ponownie Nowym Łupkowie. Będąc osadzonym w Zakładzie Karnym w Nowym Łupkowie podjął strajk głodowy przeciwko przetrzymywaniu w ośrodkach internowania kobiet i chorych. Był aktywnym członkiem Konfederacji Polski Niepodległej odpowiedzialnym za kolportaż wydawnictw bezdebitowych, uczestniczył w wielu manifestacjach organizowanych przez KPN. Był kontrolowany operacyjnie w ramach prowadzonych przez SB spraw w latach 1981-1987.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej