Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Danuta Wilczyńska
ur. w 1936 roku w m. Janów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2015

Biogram

W związku NSZZ „Solidarność” od września 1980 r., a od stycznia 1981 r. była członkiem Komisji Rewizyjnej Zakładu Metalurgicznego Huty im. Nowotki. W dniach 13-15.12.1981 r. uczestniczyła w strajku w Hucie. Po zakończeniu strajku działała w strukturach podziemnej „Solidarności”. Kolportowała nielegalne materiały, organizowała pomoc medyczną dla represjonowanych, współorganizowała Msze Święte za Ojczyznę. Współredagowała „Most” i „Redutę”. Internowana od 1-17.09.1982 r. Za działalność niepodległościową była represjonowana, wielokrotnie zatrzymana i przesłuchiwana. W 1984 r. tymczasowo aresztowana.  W latach 1986-1989 była przewodniczącą KPN – Rejonu Ostrowiec Świętokrzyski, w 1989 r. została delegatem na III Kongres KPN w Warszawie. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej