Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jelonek Janina
Janina Jelonek
ur. w 1947 roku w m. Kolonia Bolimowska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016

Biogram

Od 1980 r. aktywnie działała w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie. Brała udział w spotkaniach aktywu związkowego, organizowanych przez Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego. Współpracowała także przy redagowaniu nielegalnego wydawnictwa „Jedność”, sygnowanego przez NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego. W dniu 14 grudnia 1981 r. uczestniczyła w strajku, zorganizowanym w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie. W okresie stanu wojennego organizowała pomoc prawną i finansową dla osób pozbawionych pracy. W dniach 1 i 3 maja 1982 r. brała udział w demonstracjach zorganizowanych przy tablicy ku czci poległych w grudniu 1970 r., umieszczonej przy bramie głównej Stoczni Szczecińskiej. W związku z prowadzoną działalnością Pani Janina Jelonek została decyzją z 10 maja 1982 r. internowana, a następnie osadzona od 14 maja 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Decyzją z dnia 11 czerwca 1982 r. internowanie uchylono i następnego dnia została zwolniona.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN