Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Hubert Lorenowicz
ur. w 1941 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Był współzałożycielem NSZZ „Solidarność" w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, oraz etatowym pracownikiem Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność" w Płocku. Został internowany od dnia 13 grudnia 1981 r.  na mocy Decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku z uzasadnieniem, że „podjąłby działalność zmierzającą do wrogich publicznych wystąpień antypaństwowych”. Został osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku. Zwolniony w dniu 29 kwietnia 1982 r. na mocy decyzji o uchyleniu internowania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej