Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Tadeusz Mogielski
ur. w 1955 roku w m. Mularzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015

Biogram

Pan Jan Mogielski do dnia 13 XII 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Katowickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Jako aktywny i bezkompromisowy działacz związkowy, nie podporządkował się przepisom dekretu o stanie wojennym. 
W dniu 14 XII 1981 r., pomimo grożących konsekwencji, zorganizował na swoim zakładzie pracy strajk oraz krytycznie wypowiadał się pod adresem władz państwowych. Za swoją, zgodną z ideami ruch związkowego, postawę, został przez władzę aresztowany, a następnie internowany. 
Internowany w okresie od 24 I-9 III 1982 r. przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju oraz w Kokotku. 
Po wyjściu z internowania nie porzucił ideałów związkowych, przez co był objęty inwigilacją ze strony służb w ramach prowadzonych spraw do roku 1985.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN