Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Belniak Józef
Józef Belniak
ur. w 1939 roku w m. Wohyń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 275/2020

Biogram

Ks. Józef Belniak, od 1985 r. proboszcz parafii św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi, zainicjował utworzenie działającego od 1986 r. Duszpasterstwa Ludzi Pracy, które stało się ośrodkiem spotkań przedstawicieli podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. W 1987 r. na plebanii powstał punkt informacyjny prezydium Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej oraz sekretariat Grupy Roboczej Komisji Krajowej. W trzecią środę każdego miesiąca w kościele św. Teresy i św. Jana Bosko odprawiane były msze św. w intencji Ojczyzny. Za zgodą proboszcza we wrześniu 1988 r. przeprowadzona została akcja zbierania podpisów pod petycją do Sejmu PRL i Rady Państwa w sprawie ponownej legalizacji NSZZ „Solidarność”. Jako duchowy opiekun Duszpasterstwa Ludzi Pracy ks. Józef Belniak dążył do zjednoczenia różnych grup opozycyjnych, organizując wspólne spotkania i uroczystości. 
W latach 1986-1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem prowadzenia działalności pozareligijnej, polegającej na udostępnianiu bazy kościelnej przedstawicielom nielegalnych organizacji opozycyjnych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

M. Golicka-Jabłońska, „Belniak Józef” [w:] „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989”, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, Warszawa 2019
L. Próchniak, „NSZZ »Solidarność« Region Ziemia Łódzka 1980-1990” [w:] „NSZZ »Solidarność« 1980-1989. Polska Zachodnia", t. 4, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
"W trybach systemu. Z dziejów łódzkiej opozycji studenckiej w latach 1968-1989”, red. W. Maciejewski, A. Hohendorff, J. Mikosik, Warszawa 2016
„Grzegorz Palka w służbie Łodzi i Polsce. Księga pamiątkowa”, red. W. Grochowalski, Łódź 1988