Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krawczuk Teresa
Teresa Krawczuk
ur. w 1962 roku w m. Lipsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014

Biogram

Teresa Krawczuk studentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyła 3 maja 1982 r., w proteście antysocjalistycznym i demonstracji ulicznej o charakterze patriotycznym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja na terenie Gdańska, podczas której doszło do starć pomiędzy manifestantami a oddziałami MO i ZOMO. Za udział w tych wydarzeniach została internowana na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku 5 maja 1982 r. W ośrodku dla internowanych w Gołdapi przebywała w okresie od 8 maja do 12 czerwca 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

"Trzynastego grudnia roku pamiętnego..." Internowani w stanie wojennym..., pod red. I. Hałagidy, Bydgoszcz-Gdańsk 2011.

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN