Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marian Krawiec
ur. w 1947 roku w m. Stalowa Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 70/2018

Biogram

W latach 1982-1989 był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Brał udział w druku i kolportażu niepodległościowych wydawnictw – m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Kos”, „CDN”, „Robotnika”. Uczestniczył w akcjach ulotkowych i protestacyjnych organizowanych przez Region Mazowsze NSZZ „Solidarność".

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków