Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Dusiński
ur. w 1959 roku w m. Mława
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016

Biogram

Od 1980 r. był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Warszawskiej, uczestnikiem strajków na uczelni oraz informacyjnych akcji plakatowych organizowanych przez NZS i Region Mazowsze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W 1982 r. rozpoczął współpracę z działającymi na terenie Warszawy Grupami Oporu „Solidarni”, uczestniczył w kolportażu nielegalnych wydawnictw i ulotek. W tym samym roku zapoczątkował odtwarzanie konspiracyjnej biblioteki NZS Politechniki Warszawskiej, którą prowadził w domu studenckim „Babilon”. W 1984 r., gdy ukończył studia biblioteka ta liczyła 500 pozycji książkowych i nagrań audio.

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

dr Dorota Gałaszewska-Chilczuk, Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej 1980-1989, Warszawa 2014