Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzywda Leszek
Leszek Tadeusz Krzywda
ur. w 1953 roku w m. Bochnia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020

Biogram

Pracownik Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. Członek NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności” w Bochni. Uczestnik protestu w dniu 1 maja 1983 r., w związku z którym odpowiadał przed kolegium do spraw wykroczeń (sprawa umorzona z powodów amnestyjnych). 
Czynny w próbach odtworzenia jawnych struktur „Solidarności” w miejscu pracy podejmowanych od 1987 r.   

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN