Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Blukis Henryk
Henryk Blukis
ur. w 1927 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014

Biogram

Henryk Blukis, rencista, 1 maja 1983 r. brał udział w kontrmanifestacji wobec oficjalnie zorganizowanych pochodów pierwszomajowych na terenie Gdańska.  Został zatrzymany w wyniku pościgu przez funkcjonariusza MO, a następnie w dniu 3 maja 1983 r. tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku. W Areszcie Śledczym w Gdańsku przebywał do 26 lipca 1983 r. Na mocy ustawy o amnestii prowadzona przeciwko niemu sprawa została umorzona w dniu 27 września 1983 r. 
W latach 1983-1985 zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN