Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Treder Andrzej
Andrzej Czesław Treder
ur. w 1955 roku w m. Pomysk Wielki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020

Biogram

Andrzej Czesław Treder był od września 1980 r. współorganizatorem i członkiem NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej w Gdańsku. Od stycznia 1982 r. do końca 1983 r. należał do Kasy Wzajemnej Pomocy w Stoczni Północnej w Gdańsku, gdzie był skarbnikiem na wydz. W2 zbierając składki na pomoc rodzinom internowanych i aresztowanych. 
W latach 1982-1989 zajmował się kolportażem prasy podziemnej i bezdebitowej. Od stycznia 1984 r. do 1989 r. był członkiem Bractwa Oblatów Św. Brygidy w Gdańsku.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków