Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Paweł Walenty Ameryk
ur. w 1946 roku w m. Włoszczowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012

Biogram

Był współorganizatorem i członkiem struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy - Liceum Ogólnokształcącym we Włoszczowie. Uczestniczył również w organizacji „Solidarności” Rolników Indywidualnych na terenach wiejskich gminy Włoszczowa. Po 13 grudnia 1981 r. utrzymywał kontakty z aktywnymi działaczami podziemnej „Solidarności” na terenie tego miasta. Należał do Duszpasterstwa Ludzi Pracy, organizował i uczestniczył w nabożeństwach za Ojczyznę oraz pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę. Aktywnie uczestniczył strajku związanym z zawieszaniem krzyży w salach lekcyjnych w Zasadniczej Szkole Zawodowej we Włoszczowie okresie od 3 grudnia 1984 r. do 16 grudnia 1984 r. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1987-1989.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN