Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pohl Zbigniew
Zbigniew Pohl
ur. w 1929 roku w m. Nowogródek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013

Biogram

Był aktywnym działaczem opozycji od lat 70., zaangażowanym w działalność Komitetu Obrony Robotników. Po powstaniu NSZZ „Solidarność”, czynnie uczestniczył w kolportażu prasy związkowej. Wraz ze swoją córką ściśle współpracował z ukrywającymi się po 13 grudnia 1981 r. Piotrem Bednarzem oraz Józefem Pioniorem. Był internowany w okresie od 9 listopada 1982 r. do 6 grudnia 1982 r. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Strzelinie, a następnie w Nysie. Jako profesor Politechniki Wrocławskiej był autorem wielu nowatorskich rozwiązań stosowanych w podziemnej poligrafii.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN