Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Danuta Maria Rojek-Lenkiewicz
ur. w 1941 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2020

Biogram

Danuta Rojek-Lenkiewicz w latach 1981–1987 zaangażowana była w działalność podziemną. Współpracowała z Regionalnym Komitetem Strajkowym Dolny Śląsk, Solidarnością Walczącą oraz Konfederacją Polski Niepodległej. Pełniła funkcję kolportera i łącznika oraz udostępniała swoje mieszkanie na nielegalne spotkania członków ,,Solidarności”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej