Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zielazny Krzysztof
Krzysztof Zielazny
ur. w 1965 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 589/2017

Biogram

Krzysztof Zielazny jako uczeń Szkoły Budowy Okrętów przy Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego brał czynny udział w demonstracjach na ulicach Szczecina, kolportował ulotki. Za powyższe został zatrzymany na 24 godziny. 
Od 1987 r.  był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Wydziale Energetycznym w Zakładach Chemicznych Police. W miejscu pracy kolportował prasę podziemną, m.in. Nadodrze, PPS Robotnik, CDN. Brał udział w mszach św. za Ojczyznę.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków