Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jaskierny Ireneusz
Ireneusz Stanisław Jaskierny
ur. w 1944 roku w m. Stanisław Dolny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020

Biogram

Pracownik Fabryki Wentylatorów „Fawent” w Mysłowicach – Chełmie Śląskim. 
Jesienią 1980 r. współtwórca struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczący Komisji Zakładowej związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu – Zdroju oraz Kokotku. Zwolniony w dniu 9 marca 1982 r

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej