Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Porwich Jarosław
Jarosław Porwich
ur. w 1966 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015

Biogram

Był aktywnym działaczem organizacji „Wolność i Pokój” oraz „Młodzieżowego Ruchu Oporu” w Gorzowie Wielkopolskim. W związku ze swoim zaangażowaniem był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany pod zarzutem kolportażu materiałów bezdebitowych, malowania haseł antykomunistycznych oraz działalności w nielegalnych organizacjach. Po raz pierwszy został zatrzymany w wieku 14 lat. Służba Bezpieczeństwa inwigilowała go do 1990 r. W ramach represji zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1984-1986.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ „Solidarność” 1980-1989. t. 3 Polska Północna, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN