Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Drabik Bogdan
Bogdan Kazimierz Drabik
ur. w 1948 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016

Biogram

Pan Bogdan Kazimierz Drabik w 1980 r. był pracownikiem Radomskiej Wytwórni Telefonów. W czasie tworzenia się nowych związków został tymczasowym wiceprzewodniczącym Zakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność", a następnie został członkiem prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w RWT. Był rozpracowywany w ramach akcji kryptonim "Gotowość" i w dniu 13.12.1981 r. został internowany. Osadzony został w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, z którego zwolniono go w dniu 24.12.1981 r. w związku z uchyleniem decyzji o internowaniu. Pan Bogdan Kazimierz Drabik był przesłuchiwany w charakterze świadka w związku z postępowaniem prowadzonym przez Służbę Bezpieczeństwa, dotyczącym założenia i działalności Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Radomiu oraz organizacji krajowego zjazdu komitetów z innych regionów kraju. Był również rozpracowywany w ramach sprawy obiektowej kryptonim "Aparat".

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN