Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wereszczyński Witold
Witold Wereszczyński
ur. w 1956 roku w m. Morąg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2016

Biogram

Witold Wereszczyński był pracownikiem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Dźwigowych w Gdańsku zatrudnionym na stanowisku elektromontera. 
1 maja 1983 r. uczestniczył w akcji protestacyjnej zorganizowanej w Gdańsku przez Tymczasową Regionalną Komisję Koordynacyjną oraz fotografował odziały MO uczestniczące w rozpraszaniu demonstrantów.  Został zatrzymany i w dniu 3 maja 1983 r. skazany przez Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska na karę dwóch miesięcy aresztu. Orzeczoną karę odbywał w Zakładach Karnych w Gdańsku-Przeróbce i Potulicach oraz Areszcie Śledczym w Gdańsku. 1 czerwca 1983 r. został zwolniony z odbywania reszty kary na mocy orzeczenia Sądu Rejonowego w Gdańsku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN