Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ćwieluch Krzysztof
Krzysztof Józef Ćwieluch
ur. w 1942 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012

Biogram

Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” od 1980 roku. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej w starachowickim Sądzie Rejonowym. W 1981 r. współredagował pismo „Wolne Słowo”. Po wprowadzeniu stanu wojennego był zaangażowany w pomoc rodzinom osób represjonowanych. 31 sierpnia 1982 r. uczestniczył w manifestacji mieszkańców miasta, protestując przeciwko trwającemu stanowi wojennemu. W 1989 r. brał udział w kampanii wyborczej zorganizowanej przez Komitet Obywatelski „Solidarność” w Starachowicach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet Starachowickiej Opozycji, Starachowice 2010
P. Perchel, R. Adamczyk, Starachowickie wydawnictwa niezależne 1980-1989 na tle innych miast Regionu Świętokrzyskiego, Starachowice 2008