Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nowakowski Krzysztof
Krzysztof Zenon Nowakowski
ur. w 1950 roku w m. Słupca
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020

Biogram

Był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym z NSZZ „Solidarność”. W 1983 r. współorganizował kolonie letnie  w Łazach k. Żuromina dla dzieci osób represjonowanych. W latach 1984-1988 utrzymywał kontakty z członkami Związku pozostającymi w konspiracji oraz działaczami Konfederacji Polski Niepodległej, a także brał udział w uroczystościach i imprezach niepodległościowych organizowanych przez płockie podziemie. Uczestniczył w kolportażu nielegalnych wydawnictw.  W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej