Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Urbański Maciej
Maciej Urbański
ur. w 1956 roku w m. Kępno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 550/2016

Biogram

Od drugiej połowy lat 80. był związany z opozycją antykomunistyczną w Poznaniu. Zajmował się drukowaniem prasy podziemnej i jej kolportażem. Działalność prowadził w ramach Organizacji Liberalnych Demokratów „Niepodległość", był również aktywnym działaczem Konfederacji Polski Niepodległej w Poznaniu. W latach 1985-1987 w związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN