Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Jerzy Ptaszek
ur. w 1955 roku w m. Łask
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013

Biogram

Andrzej Ptaszek został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. nr 1636 w Chełmnie w dniu 5 listopada 1982 r. Rozkazem nr 228 z dnia 10 listopada 1982 r. został przydzielony do 5 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 
W dniu 2 lutego 1983 r. Andrzej Ptaszek został skreślony z ewidencji, po odbyciu ćwiczeń wojskowych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN