Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Górski Andrzej
Andrzej Mirosław Górski
ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 70/2018

Biogram

Od 1978 r. był zaangażowany w drukowanie i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. W 1979 r. nawiązał współpracę z Niezależną Oficyną Wydawniczą NOWa. Zajmował się drukiem oraz organizacją produkcji tego wydawnictwa. Po wprowadzeniu stanu wojennego pozostawał w ukryciu do października 1983 r. W okresie tym cały czas prowadził działalność związaną z drukiem i kolportażem nielegalnych wydawnictw. W ramach współpracy z Regionalną Komisją Wykonawczą Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Mazowsze drukował m.in. „Tygodnik Mazowsze”, a w późniejszym okresie współpracował z wydawnictwami Most i Feniks. W dniu 29 maja 1985 r., w wyniku przeszukań przeprowadzonych w konspiracyjnej drukarni w Słupnie, został aresztowany wraz z innymi działaczami i umieszczony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Wołominie z 16 maja 1986 r. został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Następnie Sąd Wojewódzki w Warszawie postanowieniem z 7 lipca 1986 r. uchylił aresztowanie i następnego dnia został zwolniony z aresztu. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności