Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stefan Łukasz Kawka
ur. w 1953 roku w m. Guławy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020

Biogram

Stefan Kawka jesienią 1980 r. współtworzył NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłowych „Komuna Paryska” w Radomsku, gdzie następnie pełnił funkcję przewodniczącego na Wydziale Narzędziowni i był członkiem Komisji Zakładowej. Uczestniczył w akcjach strajkowych organizowanych na terenie zakładu pracy, m.in. w proteście 14.12.1981 r. w sprawie przywrócenia zawieszonego NSZZ „Solidarność”.
W latach 1982-1989 należał do podziemnych struktur związkowych, zajmował się malowaniem haseł wolnościowych na budynkach oraz kolportażem druków ulotnych i wydawnictw bezdebitowych, w tym „Solidarności Walczącej” i „Głosu Solidarności”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków