Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łowicki Henryk
Henryk Dominik Łowicki
ur. w 1943 roku w m. Witowąż
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2013

Biogram

Na początku lat 80. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa „Eltor” w Gdańsku-Oruni. Został internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Wolność odzyskał 29 kwietnia 1982 r. W latach 1981-1987 w związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN