Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Witold Adam Jurczyk
ur. w 1962 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2014

Biogram

Witold Jurczyk został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO podczas demonstracji 30 stycznia 1982 r. w proteście przeciw wprowadzeniu stanu wojennego. W dniu 31 stycznia 1982 r. skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska na 90 dni aresztu i pokrycie kosztów postępowania sądowego. Osadzony w Zakładzie Karnym w Starogardzie Gdańskim. W dniu 18.03.1982 r. skazany przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim na dwa miesiące aresztu. Zwolniony w dniu 30.03.1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN