Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Mieczysław Ochenkowski
ur. w 1952 roku w m. Ostrołęka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015

Biogram

Pan Mieczysław Ochenkowski był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, także jego podziemnych struktur. 
W dniach 13-15 XII 1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju, który był formą sprzeciwu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Podstawowymi żądaniami strajkujących górników było im. in. uwolnienie aresztowanych i internowanych działaczy „Solidarności", przywrócenie swobód związkowych oraz odwołanie stanu wojennego. Ponadto Pan Mieczysław Ochenkowski brał udział w kolportowaniu ulotek, akcjach plakatowania kopalni nielegalnych manifestacjach.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków