Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wojnar Bogdan
Bogdan Franciszek Wojnar
ur. w 1953 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015

Biogram

Student socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaangażowany w działalność krakowskiego Studenckiego Komitetu Solidarności. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego czynny w podziemnym ruchu wydawniczym. Zaangażowany w redagowanie pisma „Montinowiec”. Od 1983 r. brał udział w drukowaniu „Hutnika”. 
W dniu 28 maja 1983 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich. W związku ze zmianą środka zapobiegawczego na dozór zwolniony w dniu 4 lipca 1983 r. Postępowanie karne w jego sprawie umorzono na mocy przepisów amnestyjnych.
W latach 1988-89 członek redakcji pisma „Tumult”, wydawanego przez niezależne Wydawnictwo X.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN