Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Baradziej Marek
Marek Józef Baradziej
ur. w 1951 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2020

Biogram

         Prowadził działalność w Delegaturze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Ziemia Sandomierska „Solidarność” w Stalowej Woli i w Opatowie w latach 1981-1989. W tym okresie zajmował się drukowaniem i rozpowszechnianiem prasy i ulotek. Od 1989 r. zaangażowany w działalność Komitetu Obywatelskiego.  

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków