Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Firląg Andrzej
Andrzej Firląg
ur. w 1946 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018

Biogram

Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował podziemne struktury NSZZ „Solidarność” w Zakładach Wytwórczych Aparatury Rozdzielczej w Międzylesiu. W 1982 r. jako przedstawiciel ZWAR został oddelegowany do  współpracy z Międzyzakładowym Komitetem Koordynacyjnym NSZZ „S” w Warszawie,  w którym działał do 1989 r.  Organizował pomoc dla represjonowanych pracowników ZWAR. W pierwszych miesiącach stanu wojennego, wraz z żoną w swoim mieszkaniu przez pół roku ukrywali członka NSZZ „Solidarność” z Kraśnika koło Lublina. Był odpowiedzialny za sieć kolportażu na terenie swojego zakładu pracy. Uczestniczył w mszach za Ojczyznę. 
Z powodu prowadzonej działalności w październiku 1982 r. SB przeprowadziła przeszukanie jego mieszkania, po którym został zatrzymany i przewieziony na przesłuchanie.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Jacek Hugo- Bader, Skucha, Warszawa–Wołowiec 2016