Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Henryk Władysław Wierzycki
ur. w 1951 roku w m. Zalesie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2014

Biogram

Pan Henryk Wierzycki uczestniczył w strajku od 13-15 XII 1981 r. w KWK Manifest Lipcowy, podczas pacyfikacji odniósł obrażenia. 
Następnie organizował zbiórkę pieniędzy na rzecz represjonowanych i ich rodzin. 
Zajmował się kolportażem ulotek. 
Od 15 VIII do 3 IX 1988 r. brał udział w strajku okupacyjnym w kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów