Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Chojnacki Adam
Adam Chojnacki
ur. w 1946 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013

Biogram

Czynnie uczestniczył w strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju, w dniach od 28 sierpnia 1980 r. do 3 września 1980 r. W czasie stanu wojennego organizował pomoc (zbieranie składek) dla represjonowanych i ich rodzin. Zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych oraz uczestniczył w tzw. mszach za Ojczyznę. W 1988 r. podczas strajku w KWK „Moszczenica” należał do grupy kierującej strajkiem w kopalni, jako członek Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” .

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków