Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Oleksiak Cezary
Cezary Oleksiak
ur. w 1961 roku w m. Wyszków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 56/2017

Biogram

Był zaangażowany w działalność w Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Warszawskiej oraz Grup Oporu RKW „Solidarni” w latach 1980-1986. Zajmował się głównie drukowaniem i organizacją kolportażu niepodległościowych wydawnictw (m.in. dwutygodnika „Kos”). Uczestniczył również w antykomunistycznych demonstracjach i prowadził konspiracyjną bibliotekę.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków