Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Franciszek Szelwicki
ur. w 1941 roku w m. Czarnoknec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 356/2015

Biogram

Pan Franciszek Szelwicki w latach 1960-1989 był zatrudniony w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie.
Od września 1980 r. został członkiem „Solidarności”; w 1981 r. był delegatem na I Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Śląsk Opolski, członkiem Zarządu Regionu, delegatem na I Krajowym Zjeździe Delegatów, członkiem Komisji Krajowej oraz współzałożycielem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.
Dnia 14 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, Opolu, Kamiennej Górze (gdzie w lutym 1982 r. podjął 12-dniową głodówkę), Głogowie; zwolniony w lipcu 1982 r. 
W sierpniu od 1982 do 1989 r. był jednym z współzałożycieli podziemnego ruchu wydawniczego; kolporterem prasy i wydawnictw podziemnych, w tym m.in. „Tygodnika Mazowsze” oraz „Sygnałów Wojennych”. 
W dniach 25-27 sierpnia 1988 r. brał udział w I Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie Mistrzejowicach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności