Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Ferenc
ur. w 1951 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020

Biogram

Jan Ferenc 10 listopada 1982 r. wziął udział w akcji protestacyjnej, zorganizowanej na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Transportu i Sprzętu Budowlanego we Wrocławiu. Wraz z innymi pracownikami odmówił przystąpienia do pracy, w następstwie czego został dyscyplinarnie zwolniony. 10 maja 1983 r. Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał rozwiązanie umowy za bezzasadne, jednak w związku z negatywnym zapisem na świadectwie pracy oraz militaryzacją zakładu Jan Ferenc był pozbawiony możliwości podjęcia pracy w zawodzie do 4 września 1989 r. W latach 1982-1989 współpracował również z ,,Solidarnością Walczącą”, pomagał przy produkcji nielegalnych druków i ich kolportażu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej