Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Chorążyczewski Józef
Józef Bogdan Chorążyczewski
ur. w 1950 roku w m. Łajsy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 573/2014

Biogram

Pan Józef Chorążyczewski w latach 1982-1989 r. był działaczem podziemnych struktur „Solidarności” na terenie KWK „Jastrzębie”.
 Aktywnie zaangażowany w kolportaż ulotek oraz pomoc dla internowanych. Współorganizator tzw. Mszy za Ojczyznę  przy parafii NMP w Jastrzębiu-Zdroju. 
Od 1986 r. współzałożyciel Koła Środowiskowego Pielgrzym, stanowiącego przykrywkę dla podziemnej działalności związkowej. 
Uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie - Bieżanowie. 
Podczas strajków w 1988 r. w Jastrzębiu - Zdroju organizował środki poligraficzne, a po ich zakończeniu został członkiem jawnego TKZ „Solidarność”. 

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów