Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Antonowicz Lech
Lech Stanisław Antonowicz
ur. w 1940 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Od września 1980 r. był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektów Geologicznych „Geonafta” w Warszawie. W czerwcu 1981 r. został wybrany delegatem na I Walny Zjazd Delegatów regionu Mazowsze. Po 13 grudnia 1981 r. był przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej w „Geonafcie”. Od 1982 r. był współorganizatorem kolportażu prasy podziemnej oraz zakładowej biblioteki wydawnictw niezależnych. Ponadto uczestniczył w zbieraniu składek związkowych oraz uroczystościach patriotyczno-religijnych. W latach 1984-1989 był autorem oraz redaktorem podziemnego pisma „Baza”. Na potrzeby działalności tego wydawnictwa udostępniał swoje mieszkanie.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów