Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Soluch Tadeusz
Tadeusz Soluch
ur. w 1950 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2013

Biogram

Współtworzył struktury, a następnie (od lipca do listopada 1981 r.) pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Rzemiosła Indywidualnego w Częstochowie. W związku ze swoją działalnością został internowany 19 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, skąd przeniesiono go do ośrodka w Kokotku. Wolność odzyskał 2 kwietnia 1982 r. W trakcie uwięzienia wystąpił o zgodę na wyjazd emigracyjny, w 1982 r. opuścił kraj z powodów politycznych. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN