Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Henryka Nowak
ur. w 1945 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

Henryka Nowak po 13 grudnia 1981 r. angażowała się w działalność konspiracyjną w strukturach NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok. Aktywnie uczestniczyła w rozpowszechnianiu podziemnych wydawnictw. W mieszkaniu Henryki Nowak znajdował się punkt kolportażu wydawnictw drugiego obiegu.  Angażowała się w pomoc rodzinom osób represjonowanych. W mieszkaniu Henryki Nowak odbywały się również spotkania konspiracyjne działaczy NSZZ ,,S” oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Uczestniczyła także w manifestacjach protestacyjnych  organizowanych przez podziemne struktury NSZZ ,,Solidarność”. Była również zaangażowana w działalność Klubu Inteligencji Katolickiej. Henryka Nowak działalność opozycyjną prowadziła do 1986 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków