Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Władysław Matysiak
ur. w 1941 roku w m. Wągrowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019

Biogram

Pan Władysław Matysiak w latach 80-tych był aktywnym działaczem opozycji demokratycznej. Należał do NSZZ „Solidarność” pracowników Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju.           W strukturach związkowych pełnił m. in. funkcję przewodniczącego oddziałowej komórki NZSS „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu „Solidarności” Pan Władysław Matysiak kontynuował działalność opozycyjną w podziemnych strukturach związkowych. Zajmował się organizowaniem pomocy dla internowanych, aresztowanych oraz zwolnionych z pracy za działalność opozycyjną. 
W sierpniu 1988 r. współorganizował i uczestniczył w strajku protestacyjnym na w/w kopalni. Wchodził w skład Komitetu Strajkowego, który po zakończeniu protestu przekształcił się w Tymczasowa Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. Z ramienia TKZ Władysław Matysiak pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Praworządności i Interwencji, zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, m. in. wydawanego przez TKZ „Manifeściaka”. 
Uczestniczył w Mszach za Ojczyznę odprawianych w kościele „na Górce” w Jastrzębiu-Zdroju oraz manifestacjach opozycji organizowanych w Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. 
W sierpniu 1988 r. jako reprezentant górników Władysław Matysiak brał udział w Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie, zorganizowanej w 40 rocznicę uchwalenia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej