Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Aleksy Hofman
ur. w 1952 roku w m. Tczew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019

Biogram

Andrzej Hofman uczestniczył w strajku w Stoczni Północnej w grudniu 1970 r. Był członkiem NSZZ „Solidarność” od sierpnia 1980 r. 
W grudniu 1981 r., zaangażował się w strajk na terenie swojego zakładu pracy oraz był obecny na późniejszych demonstracji ulicznych na terenie Trójmiasta, spowodowanych wprowadzeniem stanu wojennego. W latach 1982-1983 należał do Kasy Wzajemnej Pomocy, zbierał składki na pomoc rodzinom internowanych, aresztowanych i skazanych w stanie wojennym. Brał udział w wielu demonstracji w trakcie obowiązywania stanu wojennego na terenie Gdańska. Uczestniczył w strajku w sierpniu 1988 r. w Gdańsku. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków