Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Eugeniusz Wiesław Gierczak
ur. w 1940 roku w m. Maciejów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014

Biogram

Eugeniusz Gierczak prowadził działalność opozycyjną w latach 80. Był aktywnym członkiem NSZZ ,,Solidarność’’, Tajnej Komisji Zakładowej, jak również kolporterem, działaczem strajkowym oraz członkiem Komitetu Strajkowego w sierpniu 1988 roku.
Po 13.12.1981 r. i delegalizacji NSZZ ,,Solidarność’’ zaangażował się w działalność podziemnej Tajnej Komisji Zakładowej,,S’’ w szczecińskim Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej. Zajmował się także agitacją wśród pracowników, przeprowadzał zbiórki pieniędzy na rzecz ,,S'' oraz kolportował materiały bezdebitowe na terenie zakładu pracy. W odpowiedzi na to, Służba Bezpieczeństwa objęła go kontrolą operacyjną w latach 1986-1989. Oprócz nawoływania do organizowania strajków, sam brał aktywny udział w strajkach w 1988 roku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN