Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kołopoleski Krzysztof
Krzysztof Andrzej Kołopoleski
ur. w 1964 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020

Biogram

Krzysztof Kołopolewski od 1982 r. do 1983 r. w ramach współpracy ze Społecznym Komitetem Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi, kolportował ulotki i wydawnictwa bezdebitowe o treściach antykomunistycznych, m.in. „Tygodnik Mazowsze” oraz „Biuletyn Informacyjny Solidarność Region Ziemi Łódzkiej”. Uczestniczył również w manifestacjach, dokumentując poprzez wykonywanie fotografii ich przebieg. W związku z prowadzoną działalnością był wzywany na przesłuchania oraz w 1983 r. inwigilowany  przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN