Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Horszczaruk Urszula
Urszula Barbara Horszczaruk
ur. w 1961 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2017

Biogram

W latach 80., ramach prowadzonej działalności opozycyjnej, brała udział w akcjach ulotkowych, manifestacjach patriotycznych oraz kolportażu ulotek. W 1984 r. w swoim mieszkaniu gościła zebranie redakcji „Tygodnika Mazowsze”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

innych materiałów