Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kozicki Piotr
Piotr Gustaw Kozicki
ur. w 1963 roku w m. Ustrzyki Dolne
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020

Biogram

Związany był z niezależnym ruchem wydawniczym w Lublinie. Utrzymywał kontakty ze środowiskiem niezależnego pisma „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”. Był kolporterem tego nielegalnego pisma, a także wielu innych wydawnictw drugiego obiegu. Przewoził literaturę bezdebitową m.in. z Warszawy i Gdańska, zorganizował w tym celu sieć dystrybucji i odbiorców, w tym odbiorców hurtowych. W czasie studiów na KUL mieszkał w mieszkaniu przy ul. Ochockiego w Lublinie, które stanowiło punkt kontaktowy i miejsce spotkań działaczy opozycyjnych z Lublina. W  dniu 7 grudnia 1983 r. , po przeprowadzonym  przeszukaniu, w wyniku którego w pokoju zajmowanym przez Piotra Kozickiego odnaleziono kartki z karykaturą generała Jaruzelskiego, został oskarżony o kolportaż wydawnictw bezdebitowych, zatrzymany na 48 godzin i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. W 1986 r. wraz z bratem Zygmuntem, siostrą Jadwigą, jej mężem Mariuszem Szyszko i jego bratem Grzegorzem utworzył wydawnictwo Respublica. Respublica wydawała książki historyczne, publicystykę polityczną i literaturę piękną. W 1987 roku zaangażował się w działalność Oficyny im. Józefa Mackiewicza, która funkcjonowała równolegle z Respublicą, wydając prozę J. Mackiewicza. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego słowa t.3, Scriptores nr 39, Lublin 2011
Encyklopedia „Solidarności” – hasło: Wydawnictwo Respublica
Ewa Kuszyk-Peciak, Niezależny ruch wydawniczy w Lublinie w latach 1983–1989. Wybrane wydawnictwa książkowe, Lublin 2003
http:/teatrnn.pl/leksykon/artykuły/wydawnictwo-respublica-19861989