Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Adolf Kaczkowski
ur. w 1929 roku w m. Malewicze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015

Biogram

Pan Adolf Kaczkowski od 1980 r.  był działaczem NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył   w strajkach okupacyjnych na KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju odbywających się w dniach 29 VIII-3 IX 1981 r. oraz 13-15 XII 1981 r. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w niesienie pomocy osobom internowanym jak i ich rodzinom. 
Ponadto Pan Adolf Kaczkowski zajmował się drukowaniem i rozpowszechnianiem biuletynu „Ość” pisma informacyjnego Jastrzębskiej Delegatury NSZZ „Solidarność” RKW  Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, które ukazywało się w latach 1984-1989,  a także  biuletynu RIS (Regionalny Informator Solidarności) wydawanego w latach 1982-1989. 
Pan Adolf Kaczkowski pełnił funkcję łącznika między Katowicami, Jastrzębiem-Zdrojem , Gliwicami i Warszawą.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności